mdi-arrow-left-top-bold Filterbytte ventilasjon

I Funkisgården har vi installert balansert ventilasjon i leilighetene. Det vil si at luft utenfra suges inn i leiligheten gjennom en ventil og luft blåses ut gjennom en annen ventil til bakgården. Hele ventilasjonsløsningen styres av en motor i taket på badet. For atriumsleilighetene er ventilasjonsløsningen montert på taket. For at anlegget skal fungere optimalt må filtrene byttes to ganger per år.

Slik skifter du filter:
- Ventilasjonsenheten er montert over luken på badet/gangen og åpnes med nøkkelen som hører til enheten.
- På tre sider av ventilasjonsenheten sitter det hengsler som kan vippes ned for å åpne aggregatdøren.
- Strømmen til aggregatet brytes automatisk når døren åpnes. -
- Aggregatet slås automatisk på i løpet av 30 sekunder etter at døren er satt på plass igjen.
- Når man har åpnet døren, vil man se rett inn på to forskjellige filter. Disse to utgjør ett filtersett og byttes samtidig. PS! Filterne må ikke støvsuges eller vaskes.
- Vær oppmerksom på at filteret med metall/plastramme kan sitte godt fast.
- Hold derfor imot på aggregatet med en hånd mens filteret dras ut.

Har du spørsmål til bytte av filter, kan du ta kontakt med styret via lettstyrt og velge "ventilasjon" som henvendelse.