Oppslagstavle for Funkisgården

 • Generalforsamling i Funkisgården

  Publisert 11. mar. 2020

  Som tidligere informert vil ordinær generalforsamling for 2020 avholdes torsdag 12. mars kl. 18:30 på Nordpolen skole. Som følge av korona-viruset informeres det om alternative muligheter for å delta for personer som er i risikogruppen eller som av andre årsaker ikke ønsker å være tilstede. Alle andelseiere har rett til å delta på generalforsamling, med forslags-, tale-, og stemmerett. Andelseiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Dette innebærer at du kan sende noen andre til å delta på vegne av deg. Det legges videre til rette for at du kan delta via video eller telefon. For å legge til rette for dette ber vi om at andelseiere som vil delta via video eller telefon melder i fra på forhånd ved å sende e-post til styret på funkisgaarden.borettslag@gmail.com eller sende melding via Lettstyrt på https://funkisgarden.lettstyrt.no/contact_board. For å delta via video, gå til meet.google.com/see-xnbb-mok. For å delta via telefon, ring 23 88 32 10 og benytt pin-kode 784462857#. Vi oppfordrer deltakere til å sette mikrofon på mute for å unngå forstyrrelser. Ved spørsmål, ta kontakt med styremedlem Ole-Martin Brichmann Finstad på 482 82 104. Mvh styret i Funkisgården borettslag

 • Filterbytte vinteren 2019

  Publisert 07. des. 2019

  I Funkisgården har vi installert balansert ventilasjon i leilighetene. Det vil si at luft utenfra suges inn i leiligheten gjennom en ventil og luft blåses ut gjennom en annen ventil til bakgården. Hele ventilasjonsløsningen styres av en motor i taket på badet. For atriumsleilighetene er ventilasjonsløsningen montert på taket. For at anlegget skal fungere optimalt må filtrene byttes to ganger per år. Lørdag 7.desember ble det levert ut nye filtersett til alle beboere. Filtrene kommer i små brune esker, og er plassert utenfor hver leilighet. De brukte filtrene kastes i restavfall. Du kan lese mer om hvordan du bytter filter her: https://funkisgarden.lettstyrt.no/info_pages/742 Har du spørsmål til bytte av filter, kan du ta kontakt med styret via lettstyrt og velge "ventilasjon" som henvendelse.

 • Julegrantenning 01.12.2019

  Publisert 26. nov. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Bakgården

  Styret inviterer alle beboere til julegrantenning i bakgården søndag 01.12.2019 kl 18.00. Det serveres gløgg og pepperkaker.

 • Hagegruppe i Funkisgården

  Publisert 02. jul. 2019

  I Funkisgården har vi en fantastisk bakgård som mange av våre beboere bruker flittig, og det er veldig hyggelig. Gresset klippes av vaktmesteren, men luking, vanning og annet gjøres av hagegruppa utover de to felles dugnadene vi har årlig på våren og høsten. Hagegruppen er nå på leting etter nye medlemmer. Dersom du er interessert i å lære mer om hagearbeid og hjelpe til med arbeidet ber vi deg om å sende en henvendelse til oss på Lettstyrt (https://funkisgarden.lettstyrt.no/contact_board), der du velger henvendelsen "Annet" og skriver "Hagegruppen" under "Overskrift". Vi legger deg da inn i gruppen for medlemmene i hagegruppen og du vil da få mer informasjon. Det er helt frivillig hvor mye du ønsker å bistå i hagegruppen. Det er per dags dato ikke satt opp faste tidspunkt for når gruppen møtes, men avtales ved behov. Av arbeidsoppgaver kan nevnes: - Vanning av alle blomsterbed, bærbusker, pallekarmer, frukttrær og bøkhekk - Luking av blomsterbed - Beskjæring av trær og busker - Videreutvikle bakgården med nye planter, busker og stativer til våre klatreblomster og -planter. Vi håper du vil være med å bidra! Med vennlig hilsen styret og hagegruppen

 • Brannsikkerhet i Funkisgården

  Publisert 24. mai. 2019

  VED BRANN, RING 110! Funkisgården består av 157 boenheter. Det har blitt utarbeidet en branninstruks for Funkisgården som er lagt inn nedenfor. Videre er det lagt inn en lenke med informasjon om brannvarslingssystemet som er installert i gården og lenke til en sjekkliste for brannsikkerhet i boligen fra Norsk Brannvernforening. Branninstruks: Avtalt møteplass for en brann i Funkisgården er utenfor Torshov kirke, Åsengata 25, 0480 Oslo. Når brannalarmen går eller du oppdager brann: - Redd andre ved å rope "Brann! Brann!", og hjelp hverandre ut. - Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet. - Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110. - Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne. - Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser. - Gå raskt ut av huset og til møtestedet. - Tell opp antall personer, og ta imot brannvesenet når de kommer. Du kan lese mer om brannvarslingssystemet som er installert her: https://funkisgarden.lettstyrt.no/info_pages/738 Sjekkliste for brannsikkerhet i boligen fra Norsk Brannvernforening: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/sjekkliste-for-boligen/ Tips for å forebygge brann: - Hold det ryddig i alle fellesarealer (trapperom, kjeller og loft). Gjenstander som står i fellesarealene kan utvikle mye røyk hvis de tar fyr, og røykutviklingen vil kunne sperre rømningsveien. - Hvis du har koblet ut brannvarsleren midlertidig pga oppussing eller lignende er det viktig at du setter den på igjen. Ta gjerne en titt på kontrollpanelet når du går forbi. Når det lyser grønt er alle enheter tilkoblet. - Forsvarlig installasjon. Sørg for at det elektriske anlegget i leiligheten er fagmessig og forsvarlig installert. - I de fleste leilighetene er det installert brannslange. Det er også i disse leilighetene anbefalt at alltid være minst ett brannslukningsapparat i leiligheten, og et krav for leiligheter uten brannslange. En gang per kvartal anbefales det å sjekke at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet, og samtidig at en vender pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.

 • Filterbytte våren 2019

  Publisert 27. mai. 2019

  I Funkisgården har vi installert balansert ventilasjon i leilighetene. Det vil si at luft utenfra suges inn i leiligheten gjennom en ventil og luft blåses ut gjennom en annen ventil til bakgården. Hele ventilasjonsløsningen styres av en motor i taket på badet. For atriumsleilighetene er ventilasjonsløsningen montert på taket. For at anlegget skal fungere optimalt må filtrene byttes to ganger per år. Mandag 27.mai ble det levert ut nye filtersett til alle beboere. Filtrene kommer i små brune esker, og er plassert utenfor hver leilighet. Du kan lese mer om hvordan du bytter filter her: https://funkisgarden.lettstyrt.no/info_pages/742 Har du spørsmål til bytte av filter, kan du ta kontakt med styret via lettstyrt og velge "ventilasjon" som henvendelse.